Disclaimer

Hierbij wordt u toegang verleend tot eenvriendendienst.nl (de Website) en worden er teksten, afbeeldingen en andere materialen gepubliceerd die door Een Vriendendienst en derden zijn aangeleverd. De door Een Vriendendienst verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

Een Vriendendienst kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Een Vriendendienst en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Een Vriendendienst.

In het bijzonder is alle informatie op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Een Vriendendienst behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Een Vriendendienst aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Een Vriendendienst worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van Een Vriendendienst.